آمار بازدید

  • امروز : 36
  • ماه : 1363
  • سال : 7607
  • کل : 145250

نمونه کارها

مدل : Sma-1

قنداق با جاگونه{comb} و ته قنداق{pad} متحرک.

: 0 | : 0 | 2891 امتیاز کاربران : 0 (0 کاربر)

مدل : Tma-2

قنداق مدل (Tumbhole) با ته قنداق و جاگونه(Comb) متحرک ...

: 2 | : 1 | 6126 امتیاز کاربران : 10 (1 کاربر)

مدل : Ta-2

قنداق thombhole باجاگونه متحرک ...

: 0 | : 1 | 3676 امتیاز کاربران : 9 (1 کاربر)

مدل : Ssg-1

قنداق با قبضه اسپورت برای تفنگهای پنج تیر دستکش (pump action) ...

: 1 | : 0 | 7549 امتیاز کاربران : 0 (0 کاربر)

مدل : Tma-1

قنداق مدل (thumbhole) با جاگونه و ته قنداق متحرک ...

: 0 | : 0 | 2399 امتیاز کاربران : 0 (0 کاربر)

نمونه کارها

پر بازدیدترین ها