آمار بازدید

  • امروز : 29
  • ماه : 681
  • سال : 3797
  • کل : 164979

نمونه کارها

مدل : Sma-1

قنداق با جاگونه{comb} و ته قنداق{pad} متحرک.

: 0 | : 0 | 3867 امتیاز کاربران : 0 (0 کاربر)

مدل : Tma-2

قنداق مدل (Tumbhole) با ته قنداق و جاگونه(Comb) متحرک ...

: 2 | : 1 | 9325 امتیاز کاربران : 10 (1 کاربر)

مدل : Ta-2

قنداق thombhole باجاگونه متحرک ...

: 1 | : 1 | 4565 امتیاز کاربران : 9 (1 کاربر)

مدل : Ssg-1

قنداق با قبضه اسپورت برای تفنگهای پنج تیر دستکش (pump action) ...

: 1 | : 0 | 8546 امتیاز کاربران : 0 (0 کاربر)

مدل : Tma-1

قنداق مدل (thumbhole) با جاگونه و ته قنداق متحرک ...

: 0 | : 0 | 2877 امتیاز کاربران : 0 (0 کاربر)

نمونه کارها

پر بازدیدترین ها