آمار بازدید

  • امروز : 43
  • ماه : 738
  • سال : 17213
  • کل : 130278

نمونه کارها

مدل : Sma-1

قنداق با جاگونه{comb} و ته قنداق{pad} متحرک.

: 0 | : 0 | 2240 امتیاز کاربران : 0 (0 کاربر)

مدل : Tma-2

قنداق مدل (Tumbhole) با ته قنداق و جاگونه(Comb) متحرک ...

: 2 | : 1 | 4979 امتیاز کاربران : 10 (1 کاربر)

مدل : Ta-2

قنداق thombhole باجاگونه متحرک ...

: 0 | : 1 | 2796 امتیاز کاربران : 9 (1 کاربر)

مدل : Ssg-1

قنداق با قبضه اسپورت برای تفنگهای پنج تیر دستکش (pump action) ...

: 1 | : 0 | 6572 امتیاز کاربران : 0 (0 کاربر)

مدل : Tma-1

قنداق مدل (thumbhole) با جاگونه و ته قنداق متحرک ...

: 0 | : 0 | 1889 امتیاز کاربران : 0 (0 کاربر)

نمونه کارها

پر بازدیدترین ها